Deutsch Polski English Russian

Projekty unijne

Pomoc otrzymana w zakresie rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Wzmocnienie konkurencyjności firmy WELOVEHOMES.PL MAŁGORZATA PASIERBSKA poprzez zakup innowacyjnych urządzeń do automatycznego rozlewania wosku do produkcji świec oraz zwiększenia zatrudnienia”


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja została dofinansowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” w Zaborze.

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności firmy WELOVEHOMES.PL MAŁGORZATA PASIERBSKA oraz jej rozwój poprzez inwestycje w środki trwałe i wyposażenie oraz zwiększenie zatrudnienia

 


 

Usługa jest realizowana w ramach projektu „Z bonem po innowacje 3.0!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

 


W kwietniu 2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr 650/LBW/21 w ramach Lubuskich Bonów Wsparcia. Firma WELOVEHOMES.PL MAŁGORZATA PASIERBSKA rozpoczęła realizację projektu, który zakończy się 30 grudnia 2021 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, typ projektu IV „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców” (Operatorem i dysponentem środków jest Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej).
Cel główny projektu: Podniesienie konkurencyjności i rozwój firmy Welovehomes.pl M. Pasierbska przez wprowadzenie nowych produktów i zwiększenie zatrudnienia.

Rezultaty i korzyści w ramach projektu:

  • stworzenie i utrzymanie w okresie trwałości 1 miejsca pracy
  • wprowadzenie nowych produktów do oferty firmy (2 produkty)
  • nawiązanie współpracy z nowymi platformami sprzedażowymi: AMAZON, EBAY
  • zwiększenie sprzedaży produktów w kanale internetowym (własny sklep, platformy sprzedażowe) o 40%
  • zakup nowych urządzeń i stworzenie linii produkcyjnej dla poduszek (na europalety i z mikrofazy) zwiększających możliwości wytwórcze firmy i potencjał produkcyjny firmy
  • zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego w funkcjonowaniu firmy i kontaktach z klientami poprzez wykorzystanie kanałów internetowych w sprzedaży
  • uniezależnienie się od sieci salonów stacjonarnych na wypadek wprowadzenia ponownych ograniczeń/zamknięcia lub likwidacji sieci.

Całkowita wartość projektu: 155 109,25 PLN
Koszt kwalifikowalny projektu: 126 105,08 PLN
Wartość dofinansowania: 119 799,83 PLN (95% dofinansowania)
Termin realizacji projektu: 31.21.2020- 30.12.2021

 


W listopadzie 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr POIR.03.03.03-08-0009/20.

Firma WELOVEHOMES.PL MAŁGORZATA PASIERBSKA rozpoczęła realizację projektu:

Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Cel projektu: Celem projektu jest internacjonalizacja firmy na rynkach zagranicznych, wzrost poziomu przychodów z eksportu oraz zawarcie nowych kontraktów handlowych, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności i wzmocnienia jego przewag konkurencyjnych. Cel zostanie zrealizowany poprzez udział w wydarzeniach targowych o charakterze międzynarodowym, misji wyjazdowej oraz dodatkowych działań promocyjnych tj: udział w dwóch międzynarodowych targach poświęconych dziedzinie dekoracji i wyposażenia wnętrz, udział w misji wyjazdowej na targi na których będzie zorganizowane narodowe stoisko informacyjno-promocyjne.

Tytuł projektu: "We love homes! Międzynarodowa promocja marek produktowych firmy na rynkach zagranicznych"

Wartość projektu: 189 865.00 PLN
Wartość dofinansowania: 161 385, 25 PLN (85% dofinansowania)
Termin realizacji: 01.11.2020- 30.06.2022

 

Nowości
Poduszka Dekoracyjna Autumn 40x60cm
Poduszka Dekoracyjna Autumn 40x60cm

123,00 zł

szt.
Poduszka Dekoracyjna Autumn 50x50cm
Poduszka Dekoracyjna Autumn 50x50cm

123,00 zł

szt.
Poduszka Dekoracyjna Ore 40x60cm
Poduszka Dekoracyjna Ore 40x60cm

123,00 zł

szt.
Poduszka dekoracyjna Ore 50x50cm
Poduszka dekoracyjna Ore 50x50cm

123,00 zł

szt.
Poduszka Dekoracyjna Eggplant 50x50cm
Poduszka Dekoracyjna Eggplant 50x50cm

123,00 zł

szt.
Poduszka Dekoracyjna Eggplant 40x60cm
Poduszka Dekoracyjna Eggplant 40x60cm

123,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl